2014. január 29., szerda

SZERELMEM, ÉDES ANYANYELVEM - APRÓ VERSEK 2.

Végigrím-versekVADLESEN

Apuskám,
a puskám!A MAGÁNYOS FOHÁSZA TEREMTŐJÉHEZ

Én Istenem:
én is, te nem.AZ ÉRTELEM MINDIG MEGADJA MAGÁT

A gyalázatos
agy, alázatos.A MULYASÁG MEGÖLI ANYÁMAT

A nyámnyila
anyám nyila.MUTÁCIÓ

Elvetem: ül,
elvetemül.NEM VÁGYAKOZIK HOSSZÚ ÉLETRE, SE ÜDVÖZÜLÉSRE,
CSAK TESTI VÁGYAIT AKARJA KIELÉGÍTENI

Nem időre s égre:
nemi dőreségre.EMBER A SORSRÓL, SORS AZ EMBERRŐL

- Ejt s emel...
- Ejtsem el?A SORS VÉGÜL DÖNT A FENTI KÉRDÉSBEN

Selejtem:
s elejtem.BESZÁMOLÓ EGY TÓPARTI HÉTVÉGÉRŐL, 
AMIKOR VERSEKET MONDTAK A KOSSUTH ADÓN, 
S CSONTHÉJAS TERMÉSBŐL KISZŰRŐDŐ
SZAMÁRHANGOKRA
FIGYELT EGY BÉKA

Elégiát hallottunk a rádióból;
elég iát hall ott unka, rá dióból!A STRÁZSA LEVETKŐZÖTT

Csupasz őr:
csupa szőr!AGGKORI INKONTINENCIA

Maga levén ülve
maga levénülve.VENDÉGLŐI HASONLAT

Akár gombalevesben
a kár: gomb a levesben.HOL MARAD A JÁTÉKOS ÖTLET?

S a játszó
saját szó?RAVASZDI, SZADISTA AGGASTYÁN A DOKTORNÁL

Orvost orral érintvén
orv ostorral érint vén.GYERMEKRABLÁS

Bandita karja
Bandit akarja.AZ AKVÁRIUM LAKÓJA FELFEDEZI AZ ÜVEGEN A RÉSEKET

Hal omlik:
halom lik!A SZIDÁS MÉLYEN MEGRAGAD AZ EMBER LELKÉBEN

Mi korholás,
mikor hol ás.NINCS KONTEXTUS

Fia talpalást végez:
Fiatal palástvég ez!LUCULLUSI LACOMA

Rák osztrigában sülve,
rá koszt, Rigában, s ülve.KÖVÉR PASAS TÁSKÁS SZEMÉN LÁTSZIK, HOGY MIT GONDOL

Hasas lik e szem:
- ha saslik, eszem!A GYERMEK MÁRTON HANGSZERT PUSZTÍT, MAJD CSALÓDIK

Marci pánsípot romba szerez:
marcipán síp, otromba szer ez!NINCS IHLET

Talál hat szócskát,
találhatsz ócskát.HA A MEDVE REJTVÉNYE HIBÁS VOLT

Ha téves bocsán a talány,
hatéves, bocsánat, a lány!KÍNOS HELYZETBEN BALLÁÉKNÁL

Balla-toron
bal latoron.A FIÓKÁK ANYJUK SZÁRNYA ALÁ BÚJVA ALSZANAK ÉJJELENTE

Madárka szárnya:
madár-kaszárnya.NINCS ÚJ A NAP ALATT

Időszak, ócska,
idős zakócska.A TESTES, ROMLOTT EGYED

A vastag
avas tag.A GYILKOS LAKAT

Hideg retesz
hidegre tesz.MEGTELVE MEGY A KACATTAL

Tartalommal
tart a lommal.AZ EMBER SZERET, AZ ARANY ELPUSZTÍT

Kar átölel,
karát öl el.KORPA KÖZÉ KEVEREDŐ SÓHAJA

Fedeles ég,
fed eleség!A JÓ MUNKÁN ÁLDÁS VAN

Kisiparost áld:
kis ipa, rostáld!HARCOLHAT KARDJÁVAL A FÉRJ, FELESÉGE SOKSZOROSAN FELÜLMÚLJA

Szeletelhet Vendel itt:
szel Etel hetven delit!FŐSZERKESZTŐ BEMUTATJA INDULÓ ÚJSÁGJÁT FŐFEDŐBEN,
DIPLOMATATÁSKÁVAL

Lapnyitás kalappal,
lapnyi táska lappal.RÉSZEGES KOVÁCS ÜGYETLEN MENTEGETŐZÉSE

A züllő
az üllő!A TENGER VIZÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA

Ki ismerheti,
ki is merheti!MÁGLYA ELŐTTEM, GRAFIKON KEZEMBEN

Égető nyalábra
ég e tő. Nyal ábra.VÍGJÁTÉK 
FINNUGOR SZÁRMAZÁSÚ, SERDÜLŐ KORÚ NŐI
SZEREPLŐJE ÁLARCBAN

Komika maszk-orral,
komi kamaszkorral.A SORS SZÓZATA A KERTÉSZKEDŐ KIS DÁNIELHEZ

Te metszel, haj, Dani, gazt -
temetsz el hajdan igazt.HARCOS BÜSZKÉLKEDIK, S KÖZBEN KÉTKEDVE KÉRDEZ EGY LOMBIKBAN FOGANT KUVIKOT 
A LÓVAL TÖRTÉNŐ VADÁSZAT EREDMÉNYEI FELŐL

Művész ma dárdám! Vad a tej, telis-teli vérrel!
Mű vészmadár! Dámvadat ejtel is telivérrel?SZOMORÚ KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ ÉJSZAKAI UGRÁS

Csukafejes teleholddal,
csuk a fej este le, hold-dal.SOK NEHÉZSÉG VÁR A FÉRFIAKRA

Cselgáncs családapáknak:
csel, gáncs csal - ád apáknak.GYILKOS TEKINTET

Szem öldökölte,
szemöldök ölte.KÖSZÖNÖM KÉRDÉSÉT

Jó lélek,
jól élek.A MENYASSZONYNAK SIKERÜL ELÉRNIE VŐLEGÉNYÉNÉL A SZÉKREKEDÉST

Ara nyeret
aranyeret.NÉHÁNY TESTVÉRTELEN GYERMEK JELEKET HAGY AZ UTÓKORRA

Egy kevés
egyke vés.NAHÁT, MIT LÁT, AKI A KONYHAKERTBEN KÖRÜLNÉZ!

Félretekint:
fél retek int!BENEDEK TRAGÉDIÁJA

Benősült
Benő sült.ÍZLÉSEK ÉS POFONOK

Sóska porral,
sós kaporral.EGYSZERŰ TEMETÉS  EGYFOGÁSOS HALOTTI TORRAL

Fakoporsó-letétel,
fakó por, sólet-étel.


 ***

Korhatárosak


A MAMA BISZEX, A PAPA MEG DROGOS?

Anya gatyában?!
Anyag atyában?!A FEKVŐBÚTOR ELŐÁLLT, PÉTER VISZONT CSAK EGY BIZONYOS
TESTHELYZETBEN FÉRFI

Kanapé terülve,
kan a Péter ülve.ÖREGEDŐ FÉRFI TITKOS TALÁLMÁNYA A FOGAMZÁSGÁTLÁSRÓL

Bácsi konspirál:
bácsikon spirál.A HALAK PETÉI JÓTÉKONY ÁTVÁLTOZÁSON MEHETNEK ÁT, AMENNYIBEN JÓ NŐ  FOGLALHAT HELYET A RÉSEN

Halikra szépülhet,
ha likra szép ülhet.KINEK ÍGY, KINEK ÚGY

B. nejed ül: veszekszel;
B. neje dülve szekszel.NŐVÉ SERDÜLT A KIS ANNA

Foganni
fog Anni.Verseimet, írásaimat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi, így azok előzetes engedélyem nélkül nem vehetők át, nem terjeszthetők semmilyen (sem nyomtatott, sem digitális) formában. 
A törvény teljes szövege itt található: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A VÉGIGRÍM-VERSEKRŐL

      Nomen est omen – az elnevezés magáért beszél. A végigrím-vers a tiszta rímek non plus ultrája, hiszen sorai hangról-hangra megegyeznek egymással, ám a szóhatárok eltolása miatt a jelentésük természetesen nem ugyanaz. Az elnevezés Weöres Sándor egyik verscíméből származik:
       
VÉGIG RÍM

Aj, e nő-kebelű Lidi óta
        A Jenőke belül idióta.

Más nyelveken is születtek végigrím-versek. A legbravúrosabb – azaz a leghosszabb – Victor Hugo leleménye. Íme:

        Gal, amant de la reine, alla, tour magnanime,
        Galamment de l’arène à la tour magne à Nîmes.

Magyar fordítása így hangzik:

        A királyné kedvese, Gal, méltóságteljes léptekkel
        s gálánsan vonult az arénából a nîmes-i nagytorony felé.


     A végigrím-versek rendszerint kétsorosak, és találó, magyarázó címmel egészíti ki őket a játékos kedvű szerző.

Somlyó Zoltán:   

DRÁMA
       
Egy kis pesti vendéglőbe
        egy kispesti vendég lő be.

Balla Antal történészprofesszor, a New York kávéház gyakori vendége a szereplője a következő gyöngyszemnek:

        A TUDÓS A MAGYAR TENGEREN NYARALT
       
Balatoni fogasokat
        Balla Tóni foga sokat.

A végigrím-versek tulajdonképpen a kínrímek és mozaikrímek végletekig vitt változatai, úgy is mondhatnám, a kínrím és a mozaikrím a kistestvérük J. Nemsokára bemutatom a ’testvérkéket’ is.
 -


1 megjegyzés: