2015. június 3., szerda

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTRŐL


Hivatali nyelven

Az olvasóközönség és a könyvkedvelő populáció tájékoztatását szolgálandó hír tárgya annak közreadása, hogy a 2015. június 4. és 8. között elterjedő ötnapos intervallum vonatkozásában az idei évben is megrendezésre kerül az ünnepi könyvhét rendezvénysorozata, melynek kapcsán észrevételt kívánunk tenni az elnevezés módosítása tekintetében, miszerint részünkről nyomatékosan kifogásolás alá kerül ama realizált tényállás, hogy e neves, állandó jelleggel megrendezésre kerülő rendezvény szóbeli meghatározása, egyben megnevezése eme méltatlanul rövid, mindösszesen két szóból előálló szókapcsolattal definiáltatik: „ünnepi könyvhét”.
A fentiek kiküszöbölése érdekében és céljából megragadva eme alkalmat javaslatot kívánunk előterjeszteni a rendezvénysorozat neve tekintetében fajsúlyosabb kifejezés bevonásának alkalmazására az alábbiak szerint:
-     az „ünnepi könyvhét” helyett kerüljön kizárólagos használatba vételre az 1. sz. mellékletben szerepeltetett megnevezés, az abban foganatosított helyesírási változtatásokkal egyetemben.


1.sz. melléklet:

„Nyomdai Úton Sokszorosítással Előállított, Esetenként Illusztrációval Ellátott Szöveget Tartalmazó Információhordozó Tömegtermék Médiumának Évi Rendszerességgel Megtartásra Kerülő Ünnepi Megemlékezésére Szolgáló Naptári Időtartamot Képező Napok”Megjelent a Könyvheti Újságban (2015. június 3.), Filip Gabriella bevezetőjével


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése